586

Інформація про поточне виконання бюджету міста Одеси

Фактичні надходження до бюджету міста Одеси (без урахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) за 8 банківських днів червня 2020 року склали 172,4 млн грн., з них: податок на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 118,7 млн грн; єдиний податок – 16,3 млн грн; плата за землю – 9,5 млн грн; акцизний податок з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального – 8,3 млн грн; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, – 3,7 млн грн; плата за надання інших адміністративних послуг – 1,6 млн грн; акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 0,4 млн грн.

До бюджету розвитку (без урахування трансфертів) станом на 12.06.2020 року надійшло 70,1 млн грн, з них від продажу землі та відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, - 50,6 млн грн, коштів пайової участі - 19,5 млн грн.

Станом на 12.06.2020 року до бюджету міста Одеси з Державного бюджету України перераховано освітню субвенцію в повному обсязі згідно з помісячним розписом у сумі 782,1 млн грн, у тому числі у червні – 259,4 млн грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Одеси станом на 12.06.2020 року профінансовано у сумі 3 538,1 млн грн, що складає 43,8 % від річного плану та 82,4 % від плану звітного періоду, з яких фінансування у червні поточного року склало 350,6 млн грн.

Із загальної суми видатків за червень поточного року спрямовано, зокрема, на: виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери –212,7 млн грн, або 60,7 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; інші окремі захищені видатки – 13,6 млн грн (оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами, – 1,5 млн грн; харчування в закладах освіти та охорони здоров’я – 1,9 млн грн; медикаменти в установах охорони здоров’я – 10,2 млн грн), або 3,9 % від обсягу фінансування видатків загального фонду; поточний ремонт покриття вулично-дорожньої мережі – 13,5 млн грн; заходи з житлово-комунального господарства – 24,5 млн грн. Реверсна дотація (передача коштів до Державного бюджету України) профінансована у сумі 9,2 млн грн (план на червень – 27,6 млн грн).

Заходи на виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси у червні поточного року профінансовано в сумі 9,9 млн грн, з них на:
• виплату допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам війни, сім’ям загиблих (померлих) воїнів, які брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також на території інших держав, сім’ям та матерям військовослужбовців, зниклих безвісті в зоні проведення антитерористичної операції на Сході України, – 1,8 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги в особливих випадках громадянам міста Одеси і ветеранам війни відповідно до розпоряджень Одеського міського голови та голів районних адміністрацій Одеської міської ради – 1,7 млн грн;
• виплату адресної матеріальної допомоги згідно з рішеннями Піклувальної ради – 1,2 млн грн;
• відшкодування надання послуг у вигляді гарячих обідів підопічним структурних підрозділів департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та малозабезпеченим громадянам – 1,5 млн грн.

Станом на 12.06.2020 року за рахунок коштів бюджету розвитку (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) профінансовано витрати в сумі 718,2 млн грн, що складає 30,1 % від річного плану та 71,8 % від плану звітного періоду, з яких на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне оснащення бюджетних установ спрямовано 198,5 млн грн, поліпшення стану вулично-дорожньої мережі – 72,8 млн грн, капітальний ремонт житлового фонду – 4,3 млн грн, погашення основної суми боргу – 352,1 млн грн.


Департамент фінансів Одеської міської ради