489

Повідомлення про проведення громадських обговорень
проєкту документа державного планування - детального плану території у межах вулиць:
Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва у м. Одесі
та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту

1) Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту.
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради повідомляє про проведення громадських обговорень проєкту у межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва у м. Одесі (далі – проєкт ДПТ) та звіту про стратегічну екологічну оцінку вказаного проєкту документа державного планування.
Проєкт ДПТ розробляється з метою уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25.03.2015 року № 6489-VII; плану зонування території (зонінгу) м. Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 19.10.2016 року № 1316-VII, з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Склад та зміст проєкту ДПТ відповідають ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Проєкт ДПТ розроблений відповідно до рішення Одеської міської ради від 29.04.2020 р. № 5919-VII «Про розробку проєкту Детального плану території у межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва у м. Одесі».
У звіті про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) проєкту ДПТ проведена оцінка впливу розміщення об'єктів житлової та громадської забудови на складові довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також стан здоров’я та добробут населення (небезпека для здоров’я населення, соціально-економічні наслідки, поводження з відходами, транспорт, розвиток інфраструктури, естетичні характеристики території, використання ландшафтів для рекреаційних цілей тощо).

2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Виконавчий комітет Одеської міської ради.

3) Передбачена процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури:

Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради  та публікації у двох друкованих виданнях: газетах «Чорноморські новини» та «Прес-Кур’єр» 19 листопада 2020 року.

Для проведення процедури громадського обговорення матеріали проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку представлені з 25 березня по 28 квітня 2021 року в приміщенні Центру інтегрованих послуг за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д, та в електронному вигляді на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua.

Строк подання пропозицій (зауважень): з 25 березня по 28 квітня 2021 року.
Строк завершення розгляду пропозицій (зауважень): у місячний строк з дня їх надходження.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених для громадського обговорення проєкту ДПТ. Письмові пропозиції подаються фізичними особами із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи. Анонімні пропозиції не розглядаються.
Пропозиції (зауваження) громадськості можуть подаватися також у письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Громадські слухання щодо проєкту Детального плану території у межах вулиць: Промислова, Хімічна, М. Грушевського та Плієва у м. Одесі та звіту про стратегічну екологічну оцінку будуть проведені 02 квітня 2021 року о 14:00, у приміщенні Центру інтегрованих послуг за адресою: м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д.

в) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради, 65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10.

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
З пропозиціями та зауваженнями щодо вказаного проєкту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО) проєкту ДПТ можна звертатися за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, 10, Департамент архітектури та містобудування, тел.: 723-07-35, 723-05-05, 723-04-02 та на електронну адресу: uag3@omr.gov.ua (uag3@omr.odessa.ua).
Строк подання зауважень – до 28 квітня 2021 року включно.
Відповідальний за організацію проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєкту ДПТ- перший заступник директора Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради Касімов М.М.

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Департамент архітектури та містобудування Одеської міської ради (65082, м. Одеса, вул. Гоголя, 10).

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:
необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування відсутня.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Фоторепортаж Последнее обновление:
  • image description Проєктний план
  • image description План існуючого використання території
  • image description Схема розміщення підземних паркінгів
  • image description Схема розміщення території у структурі населеного пункту
  • image description Схема функціонального зонування території
Фоторепортаж