Розділ «РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА» створено з метою забезпечення прозорості при здійсненні Одеською міською радою та її виконавчими органами державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Розділ містить таку інформацію:
- Проєкти регуляторних актів, що надані у поточному році.
- Реєстр чинних регуляторних актів Одеської міської ради та її Виконавчого комітету.
- План діяльності Одеської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік.
- План діяльності Виконавчого комітету Одеської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на поточний рік.
- Звітність про відстеження результативності регуляторних актів.
- Архів матеріалів попередніх років.
 

Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності (далі - державна регуляторна політика) - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України.
Регуляторний акт - це:
прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання;
прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

Регуляторна діяльність - діяльність, спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, яка здійснюється регуляторними органами, фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, територіальними громадами в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Розробник проєкту регуляторного акта - регуляторний орган або інший орган, установа, організація, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проєкту регуляторного акта.


ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ - www.drs.gov.ua

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Новости раздела Последнее обновление:

Общество

14 мая пройдут общественные слушания: утверждение фиксированных процентов при определении ставок арендной платы за земельные участки

14 мая в 14:00 начнутся общественные слушания: утверждение фиксированных процентов при определении ставок арендной платы за земельные участки в г. Одессе 

Общество

14 мая пройдут общественные слушания: установление ставок земельного налога в Одессе

14 мая в 16:00 начнутся общественные слушания: установление ставок земельного налога в г. Одессе

Экономика / Финансы

Сообщение об обнародовании проекта решения: определение ставок арендной платы за земельные участки

Сообщение об обнародовании проекта регуляторного акта об утверждении фиксированных процентов при определении ставок арендной платы за земельные участки в г. Одессе

Экономика / Финансы

Сообщение об обнародовании проекта решения: установление ставок земельного налога

Департамент коммунальной собственности сообщает об обнародовании проекта регуляторного акта об установлении ставок земельного налога в г. Одессе

 

Экономика / Финансы

Сообщение об обнародовании проекта решения: Правила пользования городским транспортом в Одессе

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения сообщает об обнародовании проекта регуляторного акта о правилах пользования городским пассажирским транспортом в Одессе

Общество

Общественные слушания в Одессе: изменения в Правила размещения внешней рекламы

9 июля в 10:00 состоятся общественные слушания по обсуждению проекта решения исполнительного комитета о внесении изменений в Правила размещения внешней рекламы в Одессе 

Город

Сообщение о проведении общественных слушаний в Одессе: Правила размещения внешней рекламы

13 марта в 10:00 состоятся общественные слушания по обсуждению проекта решения исполкома о внесении изменений в Правила размещения внешней рекламы в городе Одессе

Общество

Сообщение об обнародовании проекта решения горсовета: электронный билет

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения информирует об обнародовании проекта решения горсовета. Замечания принимаются в течение месяца