Надання публічної інформації структурними підрозділами Одеської міської ради здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Запит на інформацію пропонуємо подавати на загальну адресу або на адресу конкретного виконавчого органу шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Згідно з п. 2 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розрахунок фактичних витрат здійснюється відповідно до Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 624 від 27.10.2011 р.

• Департаменты

• Управления, службы, отделы

• Коммунальные предприятия

• Коммунальные учреждения