Рішення
Одеської міської ради
№ 4039-VII від 12.12.2018 р.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРАЛ І К», передачу у власність шляхом продажу земельної ділянки, площею 0,0427 га, та передачу в оренду земельної ділянки, площею 0,0156 га, за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 38-А, цільове призначення – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання – для експлуатації та обслуговування автозаправної станції

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12, 79-1, частиною 2 статті 116, статтями 123, 124, 127, 128 Земельного кодексу України, наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», з метою залучення додаткових коштів до бюджету міста, розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАТРАЛ І К» (далі – ТОВ «КАТРАЛ І К», ідентифікаційний код 25914681) щодо викупу земельної ділянки, площею 0,0427 га, передачі в оренду земельної ділянки, площею 0,0156 га за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 38-А, для експлуатації та обслуговування автозаправної станції, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблений ТОВ «СПЕКТР НОВА», звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та звіт про актуалізацію експертної грошової оцінки земельної ділянки, розроблені ТОВ «СІНЕРГІЯ ІНВЕСТ», Одеська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), площею 0,0427 га (кадастровий номер 5110137600:72:001:0049), площею 0,0156 га (кадастровий номер 5110137600:72:001:0050), за адресою: м. Одеса,
вул. Михайла Грушевського, 38-А (додаток 1).
2. Передати у власність шляхом продажу ТОВ «КАТРАЛ І К» земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:72:001:0049) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, площею 0,0427 га, за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 38-А, цільове призначення – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання – для експлуатації та обслуговування автозаправної станції.
3. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110137600:72:001:0049), площею 0,0427 га, за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 38-А, у розмірі 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, без урахування ПДВ, на підставі звіту про експертну грошову оцінку (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 27.10.2017 року № 88), звіту про актуалізацію експертної грошової оцінки (висновок оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки від 30.11.2018 року).
4. Надати ТОВ «КАТРАЛ І К» в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 5110137600:72:001:0050), площею 0,0156 га (категорія земель за основним цільовим призначенням – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 38-А, цільове призначення – J.12.04 для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, вид використання – для експлуатації та обслуговування автозаправної станції, на 15 років, до початку реалізації планувальних рішень району.
5. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «КАТРАЛ І К» (додаток 2).
6. Затвердити проект договору оренди землі між Одеською міською радою та ТОВ «КАТРАЛ І К» (додаток 3).
7. Затвердити орендну плату в розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
8. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки за проектом, що додається.
9. Визначити, що договір купівлі-продажу земельної ділянки між Одеською міською радою та ТОВ «КАТРАЛ І К» підлягає укладенню протягом 6 місяців з дня прийняття цього рішення.
10. Встановити, що у разі неукладення договору купівлі-продажу земельної ділянки протягом строку, вказаного у п. 9 цього рішення, з вини ТОВ «КАТРАЛ І К», дане рішення може бути визнано таким, що втратило чинність.
11. Зобов’язати ТОВ «КАТРАЛ І К»:
11.1. Дотримуватися положень статті 96 Земельного кодексу України, виконувати вимоги та умови землекористування, передбачені договором оренди землі, визначені службами й організаціями міста та області, викладені в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
11.2. Оформити в порядку, встановленому чинним законодавством, договір оренди землі, передбачений п. 6 цього рішення.
11.3. Протягом двох місяців з дати прийняття цього рішення укласти з КП «Міськзелентрест» охоронний договір на зелені насадження, на земельну ділянку, площею 0,0156 га, але не пізніше дати укладання договору оренди землі, або в той самий термін надати до департаменту комунальної власності Одеської міської ради довідку (інформацію) про відсутність зелених насаджень на земельній ділянці.
12. Встановити, що у разі невиконання п. 11 цього рішення, Одеська міська рада має право в односторонньому порядку визнати це рішення таким, що втратило чиннысть без відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з розробкою землевпорядної документації щодо відведення земельної ділянки, та вимагати від ТОВ «КАТРАЛ І К» сплатити збитки у розмірі орендної плати з дати прийняття цього рішення.
13. Доручити департаменту комунальної власності Одеської міської ради здійснювати контроль за виконанням умов договору оренди землі.
14. Рекомендувати Північному управлінню у м. Одесі Головного управління ДФС здійснювати контроль за надходженням коштів від орендної плати за землю згідно з чинним законодавством.
15. Вважати припиненим договір оренди земельної ділянки, посвідчений 28 грудня 2004 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Чапським А.Е. в реєстрі за № 3217 та зареєстрований в Одеському міському управлінні ОРФ ЦДЗК, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 15 листопада 2005 року за № 040550500371, у зв’язку з закінченням терміну дії, на який його було укладено.
16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань землеустрою та земельних правовідносин.


Міський голова Г. Труханов 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ


Сторінка створена: 2018.12.22 13:10