Рішення
Одеської міської ради
№ 4694-VII від 12.06.2019 р.


Про затвердження Міської цільової програми з реалізації сімейної, ґендерної політики,

попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки


Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про протидію торгівлі людьми», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Указу Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини», постанов Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273 «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», від 18 січня 2012 року № 29 «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми», розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 113-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року», Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженого розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115, з метою реалізації державної сімейної та ґендерної політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості та ґендерної рівності, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у створенні національної культури, підтримки сім’ї; запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, розбудови громадянського суспільства Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Міську цільову програму з реалізації сімейної, ґендерної політики, попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 2019-2021 роки (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань соціальної політики та праці.

 

Міський голова Г. Труханов

 


 


Сторінка створена: 2019.06.19 17:00
Опублікована на сайті: https://www.omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://www.omr.gov.ua/ua/acts/council/174496/