Рішення
Одеської міської ради
№ 5792-VII від 18.03.2020 р.

Про внесення змін
до рішення Одеської міської ради
від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»

15201100000
(код бюджету міста Одеси)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»:
1.1. Викласти в наступній редакції абзаци 2, 3, 6, 7 пункту 1 рішення:
«- доходи бюджету міста Одеси у сумі 10 576 727 601 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 186 024 514 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 390 703 087 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 10 397 235 757 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 036 699 144 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 2 360 536 613 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 2 201 351 339 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 552 850 406 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 55 055 969 гривень та за спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 2 664 426 761 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
1.2. Абзац 9 пункту 1 рішення виключити.
1.3. Викласти в наступній редакції пункт 6 рішення:
«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію міських програм у сумі 3 532 274 196 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».
1.4. У пункті 10 рішення цифри «1 900 000 000» замінити цифрами «2 100 000 000».
1.5. Доповнити рішення пунктом 151 такого змісту:

«151. Дозволити міському голові своїми розпорядженнями в період між пленарними засіданнями Одеської міської ради за погодженням з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради та за погодженням з постійною комісією Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до бюджету міста Одеси на 2020 рік з подальшим затвердженням Одеською міською радою.».
1.6. Викласти в наступній редакції абзац другий пункту 17 рішення:
«Встановити департаменту освіти та науки Одеської міської ради обсяг видатків на оплату енергосервісу у межах бюджетних призначень, визначених цим рішенням, у сумі 7 228 600 гривень.».
1.7. У додатки 1, 11, 2, 3, 5, 6, 61, 81 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, відповідно.
1.8. Додаток 7 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатком 9.
1.9. Пункт 19 рішення доповнити абзацом:
«- реалізацію проектів, фінансування яких у 2020 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та коштів бюджету міста Одеси, визначених на співфінансування, згідно з додатком 82 до цього рішення.».
1.10. Доповнити рішення додатком 82 «Видатки на реалізацію проектів, фінансування яких у 2020 році здійснюватиметься за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та коштів бюджету міста Одеси, визначених на співфінансування», згідно із додатком 10 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова                 Г. Труханов

Додатки 1-10

Результати поіменного голосування

Рішення Одеської міської ради №5792-VII від 18.03.2020 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №15-16 від 16.04.2020p.


Сторінка створена: 2020.03.27 13:58