Рішення
Одеської міської ради
№ 12-VIII від 24.12.2020 р.

Про внесення змін до рішення Одеської міської ради
від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ
«Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»


15201100000
(код бюджету міста Одеси)

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 78, 101 Бюджетного кодексу України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни до рішення Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року № 5453-VІІ «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»:
1.1. Викласти в наступній редакції абзаци 2, 3, 5, 6, 7 пункту 1 рішення:
«- доходи бюджету міста Одеси у сумі 10 777 552 791 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Одеси – 10 383 594 928 гривень, та доходи спеціального фонду бюджету міста Одеси – 393 957 863 гривень, згідно з додатками 1, 11 до цього рішення;
- видатки бюджету міста Одеси у сумі 11 443 849 416 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста Одеси – 8 168 745 828 гривень, та видатки спеціального фонду бюджету міста Одеси – 3 275 103 588 гривень;
- надання кредитів з бюджету міста Одеси у сумі 131 290 087 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Одеси – 3 150 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету міста Одеси – 128 140 087 гривень;
- профіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 2 339 158 869 гривень та спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 477 850 406 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- дефіцит за загальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 127 239 769 гривень та за спеціальним фондом бюджету міста Одеси у сумі 3 486 738 960 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».
1.2. Викласти в наступній редакції пункт 6 рішення:
«6. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Одеси на реалізацію міських програм у сумі 5 173 941 299 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.».
1.3. Викласти в наступній редакції абзац восьмий пункту 19 рішення:
«- платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань, у сумі 127 627 494 гривень (проекти «Розвиток міської інфраструктури в Україні» «закритий та відкритий компоненти» у сумі 83 918 300 гривень; «Оновлення міського електротранспорту м. Одеси» у сумі 39 238 525 гривень та «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь») у сумі 4 470 669 гривень) (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент фінансів Одеської міської ради);».
1.4. Викласти в наступній редакції пункт 25 рішення:
«Установити, що кошти за оренду майна, яке знаходиться в комунальній власності та передається в оренду департаментом комунальної власності Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок департаменту комунальної власності Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок департамент комунальної власності Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується департаментом комунальної власності Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені Податковим кодексом України.»
1.5. Доповнити рішення пунктом 251 такого змісту:
«Установити, що кошти від оренди берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів, які є власністю територіальної громади м. Одеси та використовуються суб’єктами підприємницької діяльності для організації відпочинку і надання громадянам платних послуг оздоровчо-пляжного сервісу, а також плата за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), яке передається в оренду управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, в тому числі податок на додану вартість, перераховуються орендарями на рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, відкритий в Державній казначейській службі України у місті Києві. Не пізніше наступного робочого дня після зарахування коштів на вищезазначений рахунок управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради перераховує кошти без податку на додану вартість на рахунок Казначейства України (ЕАП), відкритий для виконання бюджету міста Одеси за кодом бюджетної класифікації 22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Одеси». Остаточний розрахунок з бюджетом проводиться протягом 10 календарних днів місяця, наступного за звітним. Податок на додану вартість перераховується управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради до державного бюджету в порядку та терміни, встановлені Податковим кодексом України.».
1.6. Доповнити рішення пунктом 351 такого змісту:
«351. Встановити, що на кінець бюджетного періоду залишки коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зберігаються на рахунках виконавців, відкритих в органах Державної казначейської служби України, для здійснення видатків у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.».
1.7. У додатки 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 61 до рішення внести зміни згідно із додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, відповідно.
1.8. Додатки 7, 82, 9 до рішення викласти у новій редакції згідно із додатками 9, 10, 11, відповідно.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів.


Міський голова Г. Труханов

Додатки 1-11

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

Рішення Одеської міської ради № 12-VIII від 24.12.2020 р. оприлюднено в газеті «Жизнь в Одессе» №49-50 від 28.12.2020p.


Сторінка створена: 2020.12.28 11:33