Рішення
Одеської міської ради
№1622-VI від 23.12.2011р.

 

Про надання дозволу на отримання
КП «Одескомунтранс» кредиту та
надання в іпотеку нерухомого майна
для забезпечення виконання
КП «Одескомунтранс» зобов'язань
з повернення кредиту
 
 
Відповідно до пункту 27 частини 1 статті 26, статей 60, 70 Закону України «Пpo місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про заставу», статей 6, 14 Закону України «Про іпотеку», враховуючи існуючу заборгованість комунального підприємства «Одескомунтранс» перед Товариством з обмеженою відповідальністю «Ремондіс Україна» з оплати послуг за вивезення твердих побутових відходів у м.Одесі, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Одескомунтранс» (Надалі КП «Одескомунтранс») на отримання кредиту на загальну суму 3 200 000 (три мільйони двісті тисяч) гривень за ефективною ставкою не вище 24,5 % (двадцяти чотирьох з половиною відсотків) річних, строком до 2 років для обслуговування поточної кредиторської заборгованості.
 
2. Проводити погашення кредиту та відсотків за користування кредитом за рахунок власних коштів КП «Одескомунтранс».
 
3.Визначити, що предметом забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором, що має бути укладений між КП «Одескомунтранс» та банківською установою є:
 
 3.1. іпотека майна комунальної власності територіальної громади м. Одеси у вигляді нерухомості, що знаходиться у повному господарському КП «Одескомунтранс» (додаток 1)
 
 4. Доручити директору КП «Одескомунтранс» укласти та підписати кредитний договір на умовах, визначених у п.1 цього рішення, а також договори застави та іпотеки майна, вказаного в пункті 3.2 та пункті 3.1 цього рішення.
 
5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради житлово-комунального господарства, структурі самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу
 
 
Міський голова                                                                                         О.Костусєв
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток №1
до рішення
Одеської міської ради
№1622-VI
від 23.12.2011р
 
Перелік об'єктів нерухомості, що знаходиться
у повному господарському віданні КП
«Одескомунтранс»,
що передаються в іпотеку
 

№ з/п
Назва та адреса об’єкту
Площа
об’єкту, м2
Попередня заставна вартість, грн.
1.
Виробничий корпус, вул.. Братів Поджіо,4
1125,06
7 000 000,00
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 
6.
 
 
 
7.
 
 
 
8.
 
 
 
Всього:
7 000 000,00

 
Примітка: назва об'єкту, площа та вартість можуть бути уточнені після виготовлення технічного паспорту та незалежної експертної оцінки.
 
 
 
 
Секретар ради                                                                                        О.Б.Бриндак
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сторінка створена: 2012.01.06 16:37