Рішення
Одеської міської ради
№1666-VI від 23.12.2011р.

 

Про надання згоди на створення
органу самоорганізації населення
комітету мікрорайону „Таїровський”
в місті Одесі
 
 
Відповідно до ч. 6 ст. 140 Конституції України, ч. 1 ст. 14, п. 20 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення комітету мікрорайону „Таїровський” в місті Одесі, протоколу конференції частини членів територіальної громади міста Одеси, що відбулася 22 листопада 2011 р., беручи до уваги клопотання Київської районної адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Дати згоду на створення органу самоорганізації населення комітету мікрорайону „Таїровський” в місті Одесі.
 
2. Визначити наступні основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення комітету мікрорайону „Таїровський” в місті Одесі:
                                                  
створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
 
3. Надати органу самоорганізації населення комітету мікрорайону „Таїровський” в місті Одесі такі власні повноваження:
сприяти  додержанню    Конституції   та   законів   України,   реалізації   актів
Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси та проектів міських бюджетів;
організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
здійснювати контроль за якістю надаваних мешканцям, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу СОН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу СОН;
сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
інформувати мешканців про діяльність органу СОН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.
 
4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення комітету мікрорайону „Таїровський” в місті Одесі розповсюджується на територію в межах будинків:
№№ 2, 4, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 10б, по вулиці Ільфа і Петрова; №№ 65, 67, 75, 77, 77а, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91, по проспекту Маршала Жукова.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.
 
 
Міський голова                                                                    О. Костусєв
 
 

Сторінка створена: 2012.01.10 12:35