Рішення
Одеської міської ради
№6041-VI від 24.12.2014
 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність шляхом продажу фізичній особі Гогітідзе Елізбару Резоєвичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0253 та, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92В, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з торговими та офісними приміщеннями
 
 
 
Згідно з Конституцією України, пунктом 2 статті 116, статтями 127, 128 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою більш раціонального використання земельних ділянок і залучення додаткових коштів до бюджету міста, беручи до уваги клопотання фізичної особи Гогітідзе Елізбара Резоєвича щодо викупу земельної ділянки площею 0,0253 га, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92В, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з торговими та офісними приміщеннями, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки розроблений -TOB «ГЕОКОНСАЛТИНГ», Одеська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом продажу площею 0,0253 га (кадастровий номер 5110136900:17:002:0105) (категорія земель за основним цільовим призначенням - землі житлової та громадської забудови), за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92В (додаток 1).
2.  Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 5110136900:17:002:0105), площею 0,0253 га, за адресою: м. Одеса,
Люстдорфська дорога, 92В, у розмірі 203 348 (двісті три тисячі триста сорок вісім) гривень 75 копійок, без урахування ПДВ, на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 27.11.2014 року).
3. Передати у власність шляхом продажу фізичній особі Гогітідзе Елізбару Резоєвичу земельну ділянку (кадастровий номер 5110136900:17:002:0105) несільськогосподарського призначення із земель житлової та громадської забудови, площею 0,0253 га, за адресою: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 92В, для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з торговими та офісними
приміщеннями.
4. Погодити проект договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та фізичною особою Гогітідзе ЕлІзбаром Резоєвичем (додається).
5. Доручити міському голові Труханову Г.Л. підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки.
6. Укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між Одеською міською радою та
фізичною особою Гогітідзе Елізбаром Резоєвичем протягом 6 місяців, з дня прийняття цього рішення.
7. У разі не укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення протягом строку вказаного у п. 6 цього рішення з вини фізичної особи Гогітідзе Елізбара Резоєвича дане рішення може бути скасоване.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради із землеустрою та земельних правовідносин.
 
 
 
 
Міський голова                                                                            Г. Труханов

 

 


Сторінка створена: 2015.01.14 13:38