Рішення
Одеської міської ради
№ 7043-VI від 10.09.2015р.

 

Про надання згоди на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Бугаївський» в місті Одесі


Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про органи самоорганізації населення», на підставі заяви ініціативної групи про створення органу самоорганізації населення комітету мікрорайону «Бугаївський» в місті Одесі, протоколу конференції частини членів територіальної громади міста Одеси, що відбулася 01 серпня 2015р., беручи до уваги рекомендацію постійної комісії Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу, а також клопотання Малиновської районної адміністрації Одеської міської ради, Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

 

1. Дати згоду на створення органу самоорганізації населення квартального комітету «Бугаївський» в місті Одесі.

2. Визначити наступні основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення квартального комітету «Бугаївський» в місті Одесі:
- створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

3. Надати органу самоорганізації населення квартальному комітету «Бугаївський» в місті Одесі такі власні повноваження:
- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку міста Одеси та проектів міських бюджетів;
- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
- здійснювати контроль за якістю надаваних мешканцям, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу СОН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
- надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
- організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
- сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
- розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
- вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу СОН;
- сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
- інформувати мешканців про діяльність органу СОН, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4. Визначити, що діяльність органу самоорганізації населення квартального комітету «Бугаївський» в місті Одесі розповсюджується на територію в межах будинків: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 по вулиці Радіо; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 по вулиці Супутників; №№ 1, 1а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 по вулиці Будівельній; №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 по вулиці Артезіанський; №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 34, 40, 42, 46, 46а, 46/2, 46/3, 46/6, 46/7, 48, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 52, 54 по вулиці Бугаївський.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу.Міський голова      Г. Труханов

 

 

Рішення Одеської міської ради №7043-VI від 10.09.2015 оприлюднено в газеті «Одесский вестник» № 38 від 03.10.2015р.


Сторінка створена: 2015.09.22 19:23