Розпорядження
Одеського міського голови
№ 225 від 05.04.2021 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги в особливих випадках

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 19-VІIІ, на підставі витягу з протоколу № 8 Піклувальної ради Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради від 05 березня 2021 року, враховуючи скрутне матеріальне становище громадян м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації:

1. Надати адресну матеріальну допомогу в особливих випадках 53 громадянам м. Одеси, які перебувають у складній життєвій ситуації, на загальну суму 673 200 (шістсот сімдесят три тисячі двісті) грн згідно зі списками (додатки 1-6).

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 673 200 (шістсот сімдесят три тисячі двісті) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, здійснити виплату відповідної адресної матеріальної допомоги.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов

Додатки 1-6

 


Сторінка створена: 2021.04.07 14:20