Розпорядження
Одеського міського голови
№ 242 від 07.04.2021 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Говорун О.І.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 19-VІIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Говорун О.І., на підставі її заяви на особистому прийомі заступника міського голови – директора Департаменту фінансів:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Говорун Олені Іванівні в розмірі 38 400 (тридцять вісім тисяч чотириста) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 38 400 (тридцять вісім тисяч чотириста) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявниці, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2021.04.12 11:38