Розпорядження
Одеського міського голови
№ 247 від 07.04.2021 р.

Про надання адресної матеріальної
допомоги гр. Логачову П.Є.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з підпунктом 8.1 пункту 8 додатка 2 до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 19-VІIІ, враховуючи скрутне матеріальне становище сім’ї гр. Логачова П.Є., на підставі його заяви на особистому прийомі міського голови:

1. Надати адресну матеріальну допомогу гр. Логачову Петру Євгеновичу в розмірі 142 000 (сто сорок дві тисячі) грн.

2. Департаменту фінансів Одеської міської ради перерахувати 142 000 (сто сорок дві тисячі) грн за рахунок коштів, що передбачені в кошторисі Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за кодом видатків 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

3. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради після надходження коштів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, виплатити відповідну адресну матеріальну допомогу шляхом перерахування коштів на рахунок заявника, відкритий у відділенні банку.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора Департаменту фінансів Бедрегу С.М.

Г. Труханов


Сторінка створена: 2021.04.12 13:34