Повноваження щодо встановлення тарифів на послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення розподілено між Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) і органами місцевого самоврядування (далі - ОМС).

НКРЕКП встановлює тарифи тим суб’єктам природних монополій та суб’єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких вона здійснює (КП «Теплопостачання міста Одеси», Філія «Інфоксводоканал» ТОВ «Інфокс», АТ «Одесаобленерго», ТОВ «Одеська обласна енергетична компанія», ТОВ «Одесагаз-Постачання», АТ «Одесагаз», тощо).
 
Для решти суб’єктів господарювання, які не підпадають під сферу регулювання НКРЕКП, тарифи на теплову енергію та комунальні послуги встановлюються ОМС.
 
Рішення про встановлення тарифів на комунальні послуги може прийматися лише уповноваженими органами. Перед прийняттям цього рішення має відбутись інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів з обґрунтуванням такої необхідності.
Відповідна процедура визначена Порядком, затвердженим наказом Мінрегіону  від 05.06.2018 №130  «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності».
Законами України «Про ціни і ціноутворення», «Про державне регулювання у сферах комунальних послуг» передбачено, що НКРЕКП та ОМС зобов’язані встановлювати тарифи на комунальні послуги в розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.
 
Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і гарячої води, на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється підприємствами, діяльність яких регулюється на місцевому рівні, згідно з вимогами Порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 . «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»; наказу Мінрегіону від 17.07.2019 № 162 «Про затвердження Примірних форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води» , а також наказу Мінрегіону від 12.09.2018 № 239  «Про затвердження Порядку розгляду ОМС розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» (далі – Порядок 239).
 
Порядок 239 визначає процедуру розгляду ОМС розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, які провадять (або мають намір провадити) господарську діяльність із виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення і в установленому законодавством порядку отримали відповідні ліцензії Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та суб’єктами господарювання незалежно від форм власності, що надають (або мають намір надавати) комунальні послуги, визначені статтею 5 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (крім послуг із постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії).
 
У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на комунальні послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідних органів (вимоги ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»). 
Застосування тарифів здійснюється згідно з умовами договору, укладеного між споживачем комунальних послуг та виконавцем. 
 
Порядки формування тарифів

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» (Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1010-2006-%D0%BF

3. Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 №940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2035-13

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 №258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/258-2010-%D0%BF

5. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 08.04.2004 №76 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України»
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va076508-04

6. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №194 «Про затвердження Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0338-04

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №107 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з користування громадськими вбиральнями в населених пунктах»  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/107-2016-%D0%BF

8. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-09

Новини розділу Останнє оновлення:

Економіка / Фінанси

Підприємствам теплопостачання: зміни до Порядку формування тарифів на теплову енергію

До 1 серпня підприємствам теплопостачання необхідно здійснити перегляд діючих тарифів