Положення про районні адміністрації Одеської міської ради затверджено рішенням Одеської міської ради № 1328-VII від 07.12.2016р. (зі змінами від 26.04.2017р.№ 1934-VII

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИМОРСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі- Райадміністрація) є виконавчим органом Одеської міської ради та створюється нею з метою реалізації функцій місцевого самоврядування на території Приморського району міста Одеси згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Райадміністрація є самостійною юридичною особою, має гербову печатку, штампи, бланки, рахунок в органах державного казначейства, у своїй роботі керується чинним законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Положенням.
1.3. Райадміністрація підзвітна та підконтрольна Одеській міській раді, підпорядкована міському голові та виконавчому комітету міської ради (далі - виконком).
1.4. Фінансування райадміністрації здійснюється з бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису.
1.5. Для здійснення наданих повноважень райадміністрація забезпечується необхідними матеріальними, фінансовими ресурсами.
1.6. Райадміністрація є правонаступником районної адміністрації Одеської міської ради, яка припинена у 2002 році.
1.7. Місцезнаходження райадміністрації: 65039, м.Одеса, вул. Канатна, 134.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ

2.1. У галузі соціально-економічного розвитку та планування райадміністрація:
а) власні повноваження:
- готує пропозиції до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань, віднесених законом до компетенції органів місцевого самоврядування, забезпечує організацію їх виконання та здійснює контроль за їх виконанням в межах району;
- залучає на договірних засадах підприємства, установи і організації, незалежно від форм власності, до участі в комплексному соціально- 
економічному розвитку району, забезпечує координацію зазначеної роботи на території району;
- сприяє діяльності на території району комісії з проведення перепису населення згідно з чинним законодавством України;
- сприяє діяльності органів державної статистики та контролю, забезпечує передачу та отримання від них відомостей, передбачених чинним законодавством України.
б) делеговані повноваження:
- бере участь у здійсненні державної регуляторної політики в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2.2. У сфері бюджету та фінансів райадміністрація:
а) власні повноваження:
- приймає участь у процесі формування бюджету міста;
- надає пропозиції щодо напрямків витрат коштів бюджету на розвиток Приморського району;
- сприяє стягненню та надходженню місцевих податків і зборів у повному обсязі з підприємств, установ та організацій усіх форм власності, розташованих на території району, взаємодіє з цих питань з районними органами Державної фіскальної служби;
- забезпечує виконання бюджету міста згідно з рішеннями Одеської міської ради про бюджет міста на поточний рік в межах наданих повноважень;
- залучає кошти до цільового фонду бюджету міста Одеси та витрачає їх відповідно до Положення про цільовий фонд міста Одеси;
б) делеговані повноваження:
- сприяє здійсненню інвестиційної діяльності на території району. 
2.3 У сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування райадміністрація:
а) власні повноваження:
- видає листи-рішення щодо можливості розміщення елементів вуличної торгівлі та тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території району, у тому числі в місцях відпочинку мешканців (парки, сквери, тощо);
- інформує управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради про видачу заявнику листа – рішення або іншого документу про можливість розміщення елемента вуличної торгівлі, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності або про відмову в реалізації намірів розміщення елемента вуличної торгівлі, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
- вирішує питання щодо розміщення пересувних тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі на території району під час проведення ярмарок, відзначення державних свят, міських святкових та пам’ятних дат, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів;
- погоджує проекти щодо утримання території благоустрою, на якій розміщені некапітальні пункти дрібно-роздрібної торгівельної мережі, торгівельні ряди, торгівельні майданчики, засоби пересувної дрібно-роздрібної торгівельної мережі, ярмарки, ярмарки-виставки на відкритих майданчиках у належному стані.
б) делеговані повноваження:
- здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;
- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування. 
2.4. У сфері житлово-комунального господарства райадміністрація:
а) власні повноваження:
- виконує функції уповноваженого органу власника щодо управління житловим фондом на території району в порядку та на умовах, визначених законодавством;
- організує конкурси з призначення управителів багатоквартирних будинків та приймає рішення про призначення управителів багатоквартирних будинків, розташованих на території району;
- підписує від імені співвласників багатоквартирних будинків договори про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, розташованим на території району з переможцем конкурсу;
- здійснює контроль за роботою комунальних підприємств, фізичних та інших юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги та послуги з утримання будинків та прибудинкових територій щодо виконання робіт з ремонту та утримання об’єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, міжквартальних проїздів, прибудинкових територій, зелених насаджень загального та спеціального призначення, вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, малих архітектурних форм на території району та, у разі необхідності, вживає необхідні заходи реагування;
- здійснює заходи з проведення благоустрою та озеленення територій району в межах виділених бюджетних коштів; 
- здійснює контроль за утриманням території району в належному санітарно-технічному стані та, у разі виявлення правопорушень, повідомляє відповідні органи;
- здійснює реконструкцію та ремонт житлового фонду, інженерних мереж та споруд, об’єктів благоустрою в межах виділених бюджетних коштів, укладає відповідні договори;
- надає пропозиції та погоджує плани робіт з поточних та капітальних ремонтів доріг, міжквартальних проїздів, тротуарів, пішохідних зон, об’єктів благоустрою та зеленого господарства, житлового фонду, інженерних мереж та споруд комунальної власності територіальної громади в частині переліку об’єктів та термінів робіт;
- вживає заходи щодо усунення фізичними та юридичними особами порушень правил санітарного утримання місць загального користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, прибудинкових територій;
- вживає заходи щодо недопущення самочинного будівництва, псування жилих будинків та об’єктів благоустрою;
- сприяє створенню об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення в межах визначених діючим законодавством, та забезпечує їх взаємодію з виконавчими органами Одеської міської ради;
- забезпечує взаємодію Одеської міської ради з органами самоорганізації населення;
- вирішує питання щодо встановлення металевих гаражів окремим пільговим категоріям населення, відповідно чинного законодавства, та їх демонтажу;
- ініціює розгляд виконкомом питання щодо визначення відповідності будинків, споруд та приміщень санітарно-технічним вимогам;
- забезпечує взаємодію спеціалізованих організацій на території району незалежно від форми власності та підпорядкування, що здійснюють експлуатацію електричних, водопровідних, каналізаційних, газових, теплових мереж та споруд;
- вирішує питання про присвоєння або зміну адреси об’єктам нерухомого майна, розташованих на території району; 
- погоджує проекти рішень виконкому про зміну статусу гуртожитків, розташованим на території району;
- надає пропозиції щодо облаштування на території району зупинок пасажирського транспорту, пішохідних переходів, засобів обмеження швидкості руху автомобільного транспорту та інших заходів, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху, узгоджує їх розміщення або ліквідацію;
- бере участь у розробці маршрутів міського пасажирського транспорту у межах району та узгоджує розташування, благоустрій та облаштування місць відстою пасажирського транспорту біля прикінцевих зупинок;
- вживає та проводить усі заходи з виявлення безхазяйного майна та прийняття його у власність територіальної громади;
- погоджує межі прибиральної площі для житлових будинків; 
- вирішує питання щодо утримання територій поза межами прибудинкових територій та укладає договори на утримання цих територій в межах коштів, затверджених бюджетом;
б) делеговані повноваження:
- здійснює заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства;
- здійснює відповідно до законодавства контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

2.5. У галузі благоустрою райадміністрація:
а) власні повноваження:
- здійснює перевірки території району, об’єктів благоустрою району щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Одеси на території району, вживає необхідні заходи, у разі виявлення порушень;
- закріплює в межах району за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами території для прибирання;
- узгоджує розміщення парковок, автостоянок на території району та вносить пропозиції щодо доцільності іх діяльності за місцем розташування.
2.6. У галузі управління комунальною власністю райадміністрація:
а) власні повноваження:
- у межах повноважень, визначених радою та виконкомом, здійснює управління комунальною власністю (підприємствами, житловим фондом), розташованою на території району;
- для виконання зазначених у цьому Положенні повноважень може вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо створення, реорганізації, ліквідації, перепрофілювання підприємств та організацій комунальної власності.
б) делеговані повноваження:
- погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, які перебувають у державній власності.
2.7. У галузі обліку та розподілу житла райадміністрація:
а) власні повноваження:
- утворює громадську житлову комісію та організовує її роботу;
- веде квартирний та кооперативний облік громадян району, які потребують поліпшення житлових умов;
- веде облік громадян, які мешкають у аварійних будинках;
- вирішує питання про надання дозволу або відмову у відчуженні жилої площі, та іншого майна з дотриманням вимог чинного законодавства із захисту прав і інтересів неповнолітніх дітей;
- вирішує питання про включення жилих приміщень до службових та веде їх облік;
- веде облік осіб, які користуються правом першочергового та позачергового отримання жилих приміщень;
- видає ордери на заселення особам, які перебувають на квартирному обліку в районі, на підприємствах, в установах та організаціях району;
- вирішує житлові питання, у тому числі щодо видачі ордерів, укладання договорів найму при розподілі неприватизованого житла на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради; внесення змін до договорів найму (зокрема, у разі зміни основного квартиронаймача або зміни складу членів сім’ї квартиронаймача); приведення договорів найму у відповідність до законодавства (зокрема, щодо дотримання форми договору); розподілу службового житла тощо;
- здійснює функції уповноваженого органу з управління неприватизованим житлом;
- вирішує питання оформлення та переоформлення особистих рахунків на житло;
- вирішує питання про надання жилих приміщень у встановленому законом порядку, приєднання вивільнених жилих і нежилих приміщень та про виключення жилих приміщень з числа службових.
б) делеговані повноваження:
- веде облік житлового фонду відповідно до закону, здійснює контроль за його використанням;
- здійснює контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;
- видає ордери на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;
- веде облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, вносить пропозиції їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
- вирішує відповідно до законодавства питання, пов’язані з наданням Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України службових жилих приміщень, житлової площі та інших об’єктів;
- здійснює заходи щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 
- надає відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату.
2.8. У галузі будівництва райадміністрація:
а) власні повноваження:
- готує проекти рішень виконкому про переведення дачних чи садових будинків у житлові будинки, які розташовані на території району;
- здійснює заходи щодо отримання інформації про замовника (власника) об’єкта будівництва, наявність передбачених чинним законодавством дозвільних документів щодо виконання підготовчих та (або) будівельних робіт за відповідним об’єктом будівництва, наявність майнових прав на земельну ділянку, на якій здійснюється виявлене будівництво, та відповідність виявленого на ній об’єкта будівництва цільового призначення такої земельної ділянки;
- здійснює заходи щодо виявлення на території району фактів самовільного будівництва або реконструкції та вирішує питання щодо знесення самочинно побудованих об’єктів або приведення самочинно реконструйованих об’єктів у первинний стан;
- виступає замовником на проведення робіт з демонтажу об’єктів самочинного будівництва, приведення території до первинного стану та її благоустрою, у разі невиконання відповідного розпорядження голови райадміністрації;
- забезпечує контроль за будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією будинків та споруд, розташованих на території району у випадках, якщо райадміністрація є замовником.
2.9. У галузі охорони довкілля райадміністрація:
а) власні повноваження:
- у межах своїх повноважень здійснює необхідні заходи з ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епідемій, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій.
б) делеговані повноваження:
- вживає необхідні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформує про них населення, залучає в установленому законом порядку до цих робіт підприємства, установи та організації, а також населення.
2.10. У галузі соціального захисту населення райадміністрація:
а) власні повноваження:
- сприяє роботі розташованих на території району служб і організацій з питань соціального забезпечення та працевлаштування мешканців району;
- надає пропозиції до проектів цільових програм з питань соціального захисту населення;
- забезпечує надання грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, сім’ям з дітьми в межах виділених бюджетних коштів.
б) делеговані повноваження:
- приймає участь у розробленні цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організує їх виконання; 
- забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, дітей, що залишилися без піклування батьків;
- вирішує у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;
- надає відповідно до законодавства одноразову допомогу громадянам, які постраждали від стихійного лиха.
в) Райадміністрація як виконавчий орган Одеської міської ради є органом опіки та піклування, утворює раду з питань опіки та піклування та вирішує питання: 
- всиновлення, встановлення опіки, піклування, зміни прізвища дітей, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, участі батьків у вихованні дитини, надання дозволів на здійснення правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню, влаштування на повне державне забезпечення до закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, реєстрації народження дитини в органах РАЦС, інші питання, передбачені чинним законодавством;
- встановлення опіки/піклування над особами, які визнані недієздатними або обмежено дієздатними, відповідно до чинного законодавства;
- в межах наданих повноважень вживає заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей та повнолітніх осіб, які перебувають під опікою або піклуванням.
2.11. У галузі освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту райадміністрація:
а) власні повноваження:
- взаємодіє з територіальним відділом освіти департаменту освіти на науки Одеської міської ради;
- сприяє збереженню мережі закладів освіти, охорони здоров’я та спорту, що належать до комунальної форми власності та розташовані на території району; 
- сприяє проведенню профорієнтаційної роботи серед випускників закладів освіти на території району;
- організовує проведення масових культурних та спортивних заходів на території району.
б) делеговані повноваження:
- забезпечує охорону пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання.
2.12. У галузі мобілізаційної та оборонної роботи райадміністрація:
а) власні повноваження:
- організовує та бере участь у здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом на території району; 
- вирішує питання, пов’язані з наданням допомоги військовим частинам, учбовим закладам Збройних Сил України в межах своїх повноважень.
б) делеговані повноваження:
- сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечує доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;
- вирішує відповідно до законодавства питання, пов’язані з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг; здійснює контроль за їх використанням, наданням послуг;
- сприяє організації виробництва і поставкам у війська підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів;
- здійснює заходи щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України;
- сприяє Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні;
- здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.
2.13. У галузі забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян райадміністрація:
а) власні повноваження:
- звертається до суду з позовами до фізичних та юридичних осіб, які обмежують права та законні інтереси територіальної громади, та з інших питань в межах своїх повноважень;
- складає протоколи про адміністративні правопорушення з питань, які віднесені законодавством до її компетенції;
- сприяє організації і проведенню виборів, референдумів, місцевих опитувань відповідно до чинного законодавства України.
б) делеговані повноваження:
- забезпечує вимоги законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи у спосіб та в порядку, передбаченому діючим законодавством;
- вживає, у разі надзвичайних ситуацій, необхідні заходи відповідно до закону щодо забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров’я, збереження матеріальних цінностей;
- розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до їх відання; утворює адміністративну комісію та спрямовує її діяльність;
- утворює спостережну комісію, спрямовує її діяльність;
- здійснює заходи щодо ведення Державного реєстру виборців відповідно до закону.
3. КЕРІВНИЦВТО ТА АПАРАТ РАЙАДМІСТРАЦІЇ

3.1. Райадміністрацію очолює голова, який призначається і звільняється з посади міським головою. 
Голова райадміністрації у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний Одеській міській раді, підпорядкований міському голові та виконкому.
Голова райадміністрації в межах своїх повноважень представляє райадміністрацію у відносинах з державними установами, громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та підпорядкування, діє від імені райадміністрації без довіреності.
3.2. До компетенції голови райадміністрації належить:
- здійснення керівництва діяльністю райадміністрації, забезпечення виконання обов'язків та повноважень, покладених на неї;
- забезпечення здійснення постійного моніторингу соціально-економічної та громадсько-політичної ситуації у районі, систематичне інформування міського голови;
- забезпечення організації виконання на території району розпорядчих документів Одеської міської ради, її виконавчого комітету та Одеського міського голови, контролю за виконанням функціональними виконавчими органами міської ради зазначених документів на території району, систематичне інформування міського голови;
- забезпечення оперативного реагування на порушення фізичними та юридичними особами чинного законодавства та (або) на несумлінне виконання на території району своїх обов’язків функціональними виконавчими органами міської ради;
- внесення на розгляд міського голови пропозицій щодо призначення та звільнення з посад першого заступника, заступника, керуючого справами, керівників структурних підрозділів райадміністрації та їх спеціалістів;
- погодження кандидатур для призначення на посади керівників комунальних підприємств, установ та закладів, місцезнаходження та діяльність яких здійснюється на території району, та керівників відповідних районних підрозділів виконавчих органів міської ради;
- розробка і подання на затвердження міському голові штатного розпису райадміністрації відповідно до структури, штатної чисельності та фонду оплати праці;
- створення структурних підрозділів райадміністрації, затвердження їх положень та штатного розпису;
- формування структурних підрозділів райадміністрації відповідно до затвердженого штатного розпису;
- видання розпоряджень з питань: розміщення пересувних тимчасових споруд та елементів торгівлі під час проведення ярмарків; встановлення та демонтажу металевих гаражів; присвоєння або зміни адреси об’єктів нерухомого майна; дозволу на здійснення правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню, влаштування на повне державне забезпечення до закладу або установи, в яких проживають діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування, реєстрація народження дитини в органах РАЦС; демонтажу об’єктів самочинного будівництва; включення або виключення жилих приміщень до/з числа службових, надання жилих приміщень, приєднання вивільнених і нежилих приміщень, та з інших питань, які знаходяться у межах повноважень райадміністрації.
- забезпечення на території району виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та юридичних осіб до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучення до їх розгляду профільні департаменти, управління Одеської міської ради та територіальні підрозділи органів виконавчої влади, організація роботи громадської приймальні. 
- ведення особистого прийому громадян, узагальнення отриманої інформації та надання пропозиції міському голові для прийняття відповідних рішень;
- розгляд колективних звернень мешканців району (до 200 підписів), здійснення контролю за виконанням завдань щодо розгляду колективних звернень громадян функціональними виконавчими органами міської ради; 
- формування та затвердження складу комісій райадміністрації, розгляд висновків і пропозицій комісій з питань, віднесених до його компетенції, видання за результатами розгляду розпоряджень відповідно до чинного законодавства України;
- скликання загальних зборів громадян за місцем проживання;
- укладення договорів від імені рай адміністрації відповідно до чинного законодавства України;
- внесення подання міському голові щодо встановлення та підвищення рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування - службовцям райадміністрації, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
- керівництво цивільним захистом району;
- забезпечення виконання функції головного розпорядника бюджетних коштів;
- видання довіреностей в межах своїх повноважень.
3.3. Розпорядження голови райадміністрації можуть бути змінені або скасовані головою райадміністрації або виконкомом.

3.4. Голова райадміністрації несе відповідальність за свою діяльність в межах, визначених законодавством України.
3.5. Разом з головою райадміністрації її апарат складають:
- перший заступник голови, заступники голови, керуючий справами райадміністрації, які призначаються та звільняються з посад міським головою;
- керівники та інші посадові особи структурних підрозділів райадміністрації.
3.6. В межах повноважень посадові особи райадміністрації проводять перевірки, складають приписи, адміністративні протоколи та акти за порушення норм та правил чинного законодавства України та направляють їх на розгляд адміністративної комісії.
3.7. Для вирішення питань в окремих сферах діяльності райадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства України створюються комісії, скликаються наради, здійснюються виїзні обстеження.
3.8. Підлеглість структурних підрозділів райадміністрації голові райадміністрації, його першому заступнику, заступнику, керуючому справами встановлюється головою райадміністрації.

4. ПРАВА РАЙАДМІНІСТРАЦІЇ

4.1. Райадміністрація має право:
- залучати працівників інших виконавчих органів місцевого самоврядування, територіальних структурних підрозділів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за узгодженням з їх керівниками) до розгляду питань, віднесених до їх компетенції;
- отримувати в установленому законом порядку від інших виконавчих органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї повноважень;
- отримувати необхідну інформацію про дозвільні документи на виконання будь-яких робіт та послуг, які мають здійснюватися на території Приморського району;
- вносити через міського голову, постійні депутатські комісії до міської раді пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання комунальних підприємств, установ та організацій, про участь в господарських товариствах, створених за участю комунальної власності;
- здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу, складати акти, протоколи з питань, що належать до компетенції райадміністрації;
- брати участь у засіданнях сесій міської ради, постійних комісій міської ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;
- скликати у встановленому порядку наради з питань, віднесених до її компетенції.
4.2. Райадміністрація може набувати інших прав відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.Реорганізація та ліквідація райадміністрації проводиться відповідно до чинного законодавства України.