2222

Сьогодні, 28 жовтня 2021 року, відбулося засідання Виконавчого комітету Одеської міськради.

На засіданні був представлений проєкт рішення Виконавчого комітету Одеської міськради "Про схвалення проєкту рішення Одеської міської ради "Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2022 рік" та внесення його на розгляд Одеської міської ради".

З доповіддю виступила заступник Одеського міського голови - директор Департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ 

• Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2022 році, на яких базується фінансовий ресурс:

Назва
2022 рік

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

106,2

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

107,8

Рівень безробіття населення віком 15 – 70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,5

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

28,6

 

• Прогнозний прожитковий мінімум на 2022 рік:

 
2022 рік
із січня

з липня

з грудня
Прожитковий
мінімум, грн:
на одну особу
2 393
2 508
2 589
для дітей віком
до 6 років
2 100
2 201
2 272
для дітей віком від 6
до 18 років
2 618
2 744
2 833
для працездатних осіб
2 481
2 600
2 684
для осіб, які втратили працездатність
1 934
2 027
2 093

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення у  2022 році: для працездатних осіб – 45 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100 відсотків; для дітей – 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму. 

• Мінімальна заробітна плата та соціальні стандарти:

а) мінімальна заробітна плата:
- з 01 січня 2022 року – у розмірі 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року – у розмірі 6 700 грн;
б) посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
- з 01 січня 2022 року – у розмірі 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року – у розмірі 2 982 грн.  

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки

грн
Темпи приросту, %
грн
Темпи приросту, %
 
з 01 січня 2022 року
6 500
 
2 893
 
 
з 01 жовтня 2022 року
6 700
3,1
2 982
3,1
 
 

•  Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті виходячи із:

Показники
2022 рік

Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, гривень за долар США

28,6

Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро

35,2
 
 

Проєкт бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік сформовано на підставі чинного бюджетного та податкового законодавства.

Для прозорості та доступності бюджетного процесу, залучення громадськості до процесу прийняття рішення проєкт бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік 20 жовтня 2021 року було розміщено на офіційному сайті Одеської міської ради omr.gov.ua

Основні параметри бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік:

Доходи – 12 432,57 млн грн., у тому числі:
- доходи загального фонду – 12 111,64 млн грн., з них:
- освітня субвенція – 1 903,39 млн грн.;
- доходи спеціального фонду – 320,93 млн грн., з них бюджет розвитку– 115,0 млн грн. 

Видатки – 11 388,84 млн. грн., у тому числі:
- видатки загального фонду – 9 294,99 млн грн., з них:
- реверсна дотація –387 97 млн грн.
- видатки спеціального фонду – 2 093,85 млн грн.

Фінансування:
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку – 2 815,25 млн грн.;
- погашення місцевого боргу – 892,6 млн грн.

Кредитування – 151,13 млн грн., у тому числі:
- загальний фонд – 1,4 млн грн.,
- спеціальний фонд – 149,73 млн грн.

У проєкті бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік враховані міжбюджетні трансферти (враховуючи, що держбюджет у другому читанні не прийнято, згідно зі ст. 77 Бюджетного кодексу України при затвердженні відповідних місцевих бюджетів враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України): 

- освітня субвенція – 1 903,4 млн грн., що  порівняно з 2021 роком більше на 184,2 млн грн. або на 10,7%;
- реверсна дотація (кошти, що передаються до державного бюджету) – 388,0 млн грн., що  порівняно з 2021 роком більше на 16,6 млн грн. або на 4,5 %. 

Статтями 64, 691 Бюджетного кодексу України визначено склад доходів, що зараховуються до місцевих бюджетів.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік були враховані статистичні показники, що використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку міста Одеси в 2021 році і прогнозні на 2022 рік, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади за результатами 2018-2020 років та 9 місяців 2021 року.

У структурі бюджету на 2022 рік найбільшу питому вагу займає загальний фонд, а саме 82,1%.

Обсяг доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік розраховано в сумі 10 208,3 млн грн, що на 1 087,5 млн грн або на 11,9 % більше ніж очікувані надходження у 2021 році.
 

Довідково: темп росту доходів по місцевих бюджетах України у 2022р. до очік.2021р. – 112,6%.

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році  порівняно з фактичними надходженнями у 2020 році акцентуємо, що виконання бюджету міста Одеси у 2020 році здійснювалося в умовах пандемії, спричиненої коронавірусом COVID-19, та встановленням на території України карантину з 12 березня 2020 р.

Втрати доходів до загального фонду бюджету міста Одеси у 2020 році склали 779,7 млн грн. Отже, при коректному порівнянні надходжень темп росту склав би лише 106,3%, а додаткові надходження становили б 539,6 млн грн. 

Доходи загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік формуються за рахунок надходження коштів по 23 джерелах.
 

Але основними бюджетоформуючими джерелами формування доходів загального фонду стабільно є 3 джерела: податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Питома вага їх в загальному фонді бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік складає 85,4%. 

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади та зараховується в розмірі 60 % від загальної суми податку (до державного бюджету - 25%, до обласного бюджету - 15%). Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 62,8 %. 

Прогнозні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік розраховано в сумі 6 413,3 млн грн, що на 843,9 млн грн або на 15,2 % більше ніж очікувані надходження у 2021 році.

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році порівняно з фактичними надходженнями у 2020 році акцентуємо, що втрати по надходженню податку на доходи фізичних осіб в результаті пандемії до бюджету міста Одеси у 2020 році склали 545,3 млн. грн. Отже, при коректному порівнянні надходжень темп росту склав би лише 106,7%, або додаткові надходження становили б 348,6 млн грн. 

Зростання податку на доходи фізичних осіб відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 р. до 6 500 гривень та з 01.10.2022 p. до 6 700 гривень, що в свою чергу призведе до зростання фонду оплати праці.

Другим бюджетоформуючим джерелом доходів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік є єдиний податок. Питома вага єдиного податку в обсязі доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 15,6 %.

Прогнозні надходження єдиного податку до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік розраховано в сумі 1 590,0 млн грн, що на 97,0 млн грн або на 6,5 % більше ніж очікувані надходження у 2021 році.

Зростання єдиного податку відбудеться за рахунок зростання мінімальної заробітної плати з 01.01.2022 року до 6 500 гривень та прожиткового мінімуму працездатних осіб до 2 481 гривень без збільшення розмірів ставок податку.
 
Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році порівняно з фактичними надходженнями 2020 року акцентуємо, що втрати по надходженню єдиного податку до загального фонду бюджету міста Одеси у 2020 році в результаті пандемії склали 170,4 млн. грн. Отже, при коректному порівнянні надходжень темп росту склав би лише 102,1%, або додаткові надходження становили б 30,0 млн. грн. 

Пандемія також вплинула і на кількість платників єдиного податку по місту Одеса. У 2020 році їх кількість порівняно з 2019 роком зменшилась на 8 758 осіб або майже на 13%. 

Плата за землю: питома вага плати за землю в обсязі доходів загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 7,0%.

З урахуванням динаміки надходжень попередніх років та очікуваних надходжень 2021 року, у 2022 році планується отримати податок на майно в частині плати за землю в сумі 715 000,0 тис. гривень, що на 60 000,0 тис.грн., або на 9,2% більше ніж очікувані надходження 2021 року, в т.ч. за рахунок надходжень від користувачів земельних ділянок, визначених під час проведення інвентаризації земель міста Одеси на території промислового вузла «Куліндорово». 

Щодо темпу росту очікуваних надходжень у 2021 році порівняно з фактичними надходженнями 2020 року акцентуємо увагу, що в результаті пандемії втрати бюджету м. Одеси по надходженню податку на майно в частині плати за землю склали 71,1 млн грн. Отже, при коректному порівнянні надходжень темп росту склав би лише 94,2%, або недонадходження становили б 40,0 млн грн. 

Довідково: платників плати за землю було звільнено від нарахувань та сплати податку за період з 1 березня по 31 березня 2020 року згідно з Законом України  від 30.03.2020 р. № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Видатки бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік заплановано у сумі 11 388,8 млн грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 9 295,0 млн грн та видатки спеціального фонду – 2 093,8 млн грн.

Видатки бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) складають 9 485,4 млн грн. Порівняно з аналогічними плановими показниками бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (станом на 01.10.2021 року) видатки бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік збільшились на 666,8 млн грн, або на 7,6 %. 

У видатках бюджету у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та видатки на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

У структурі видатків бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік найбільшу питому вагу складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування видатків на оплату праці працівників медичних установ), – 42,0 %.

У 2022 році видатки на оплату праці працівників бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Одеської міської територіальної громади (без урахування видатків на оплату праці працівників медичних установ)1,визначаються у сумі 4 787,9 млн грн, що на 400,5 млн грн (109,1 %) більше порівняно з плановими показниками бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (станом на 01.10.2021 року), які складають 4 387,4 млн грн. 
 
У бюджеті Одеської міської територіальної громади на 2022 рік заплановані видатки на оплату комунальних послуг та енергоносiїв у сумі 403,3 млн грн, порівняно з відповідними видатками, визначеними у бюджеті на 2021 рік, зросли на 18,9 %, що обумовлено, зокрема, зростанням тарифів.
 
У структурі видатків бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік, визначених на оплату комунальних послуг та енергоносiїв бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Одеської міської територіальної громади (з урахування видатків по медичних установах) найбільшу питому вагу складають видатки на оплату теплопостачання –  43,9 % (176,9 млн грн) та на оплату електроенергії – 36,8 % (148,4 млн грн).

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду бюджету Одеської міської територіальної громади (5 372,6 млн грн) складають видатки соціальної спрямованості: майже 60,0 % видатків спрямовувалися на такі галузі: «Освіта», «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт».

У проєкті бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік видатки на охорону здоров’я визначені з урахуванням продовження реалізації заходів реформи фінансування системи охорони здоров’я відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».
 
Загальний обсяг фінансового ресурсу по галузі «Охорона здоров’я» на 2022 рік складає 2 505,9 млн грн, що на 195,8 млн грн, або на 8,5 % більше ніж у 2021 році. 
 
Формування проєкту бюджету здійснюється в умовах пандемії. Тому значна увагу приділена визначенню видатків на протидію пандемії. Так, у проєкті бюджету Одеської міської територіальної громади на зазначені цілі по галузі «Охорона здоров’я» передбачені кошти на рівні 2021 року в сумі 83,1 млн грн.
 
Враховані витрати на 6 місяців 2022 року на:

- доплати до заробітної плати та заохочувальні виплати працівникам медичних закладів що працюють з хворими та інфікованими гострою респіраторною інфекцією COVID-19;
- харчування медичного та іншого персоналу, що працюють з хворими та інфікованими гострою респіраторною інфекцією COVID-19;
- також передбачено нерозподілений резерв у сумі 29,7 млн грн. 

Бюджет Одеської міської територіальної громади залишається одним із найбільш соціально орієнтованим у державі. Реалізація соціальних інтересів кожного мешканця міста Одеси, задоволення базових соціальних потреб, особливо тих громадян, які потрапили у скрутне становище та потребують соціального захисту – ключові пріоритети діяльності міської влади. Підвищення соціальних стандартів здатне забезпечити усім громадянам країни рівні можливості для підтримання певного рівня життя, а також посилену підтримку окремих соціальних груп населення.

Для виконання заходів міських цільових програм соціальної направленості, утримання установ соціального захисту та інших видатків із соціального захисту та соціального забезпечення по загальному фонду бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік у межах галузі передбачено видатків в загальній сумі 623,7 млн грн, що на 41,4 млн грн ніж видатки галузі 2021 року. 

Значну частку у видатках загального фонду бюджету займають видатки на фінансування двох комунальних підприємств: КП «Теплопостачання міста Одеси» та КП «Одесміськелектротанс». Так, у проєкті бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік питома вага таких видатків становить 14 % від загального обсягу видатків загального фонду бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), що майже на рівні з показником 2021 року. 

Бюджет розвитку є важливою складовою місцевого бюджету і реальним фінансовим інструментом реалізації інфраструктурних проєктів органів місцевого самоврядування. Від ефективності використання коштів бюджету розвитку залежить подальший розвиток території, зростання добробуту населення, привабливість для майбутніх інвесторів. Видатки бюджету розвитку в місті Одесі спрямовуються на розбудову, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства.

Витрати бюджету розвитку Одеської міської територіальної громади на 2022 рік складають 2 930,3 млн грн, що на 1 012,5 млн грн, або на 25,7 % менше ніж планови показники бюджету розвитку Одеської міської територіальної громади на 2021 рік. Зменшення витрат бюджету розвитку на 2022 рік порівняно з 2021 роком пояснюється, насамперед, відсутністю у проєкті бюджету Одеської міської територіальної громади на 2022 рік витрат бюджету розвитку, визначених за рахунок міжбюджетних трансфертів (170,2 млн грн) та місцевих запозичень до бюджету (1 200,0  млн грн).

Порівняно з плановими показниками витрат бюджету розвитку Одеської міської територіальної громади на 2021 рік (станом на 01.10.2021 року) (без урахування міжбюджетних трансфертів та запозичень до бюджету) витрати на 2022 рік збільшились на 357,7 млн грн або на 13,9 %. 

Найбільшу питому вагу в структурі капітальних видатків бюджету розвитку складають видатки, які визначені за такими головними розпорядниками бюджетних коштів:

- Управління капітального будівництва Одеської міської ради – 39,7 % (750,0 млн грн);
- Управління дорожнього господарства Одеської міської ради – 19,6 % (370,0 млн грн);
- Департамент міського господарства Одеської міської ради – 16,4 % (309,9 млн грн).

БЮДЖЕТ Одеської міської територіальної громади