3559

 

24 травня 2019 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу м. Одеса на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Одеси було підтверджено на рівні uaINV5 (найвищий рівень інвестиційної привабливості).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2018 рік, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації щодо боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Об’єкт рейтингування з рівнем uaINV5 характеризується найвищим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) у розрахунку на одного мешканця у 2018 році перевищував середній показник по місцевих бюджетах у цілому (на 17,3%) та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
• високі темпи зростання доходної частини бюджету (без урахування трансфертів) в 2015-2018 рр.;
• диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
• помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
• ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та гарна кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
• висока потреба в залученні додаткового фінансування, зокрема на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
• складна політична ситуація в країні та вплив негативних чинників на фінансовий ринок і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки країни, що негативно впливає на потенціал зростання та платоспроможність економічних суб'єктів.

Повну історію рейтингів м. Одеси можна переглянути на сайті агентства.
Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

Для отримання докладнішої інформації звертатися до профільного аналітичного відділу, Олена Самойлова, тел.: (044) 490-25-50  e.samoilova@mail.credit-rating.com.ua