2343

17 грудня 2019 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний.

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за І півріччя 2019 року, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) у розрахунку на одного мешканця в І півріччі 2019 року перевищував середній показник по місцевих бюджетах у цілому (на 12,1%) та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
• зростання доходної частини бюджету (без урахування трансфертів) у 2015-2018 рр. та І півріччі 2019 року;
• диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
• помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
• ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та гарна кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
• висока потреба в залученні додаткового фінансування, зокрема на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
• складна політична ситуація в країні та вплив негативних чинників на фінансовий ринок і нестабільна ділова активність в окремих секторах економіки країни, що негативно впливає на потенціал зростання та платоспроможність економічних суб'єктів.

Повну історію рейтингів м. Одеси можна переглянути на сайті агентства.