1090

Сьогодні, 15 червня 2020 року, незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу м. Одеса на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Одеси було підтверджено на рівні uaINV5 (найвищий рівень інвестиційної привабливості).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2019 рік та очікуваних показників у 2020 році, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації відносно боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Об’єкт рейтингування з рівнем uaINV5 характеризується найвищим рівнем привабливості для здійснення інвестицій порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
• високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) у розрахунку на одного мешканця в 2019 році перевищував середній показник по місцевих бюджетах у цілому (на 9,4%) та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом; 
• зростання доходної частини бюджету (без урахування трансфертів) в 2015-2019 рр.;
• диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
• помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
• ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та добра кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
• висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
• погіршення макроекономічної ситуації внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину для запобігання поширенню короновірусного захворювання COVID-19 та вплив негативних чинників на фінансовий ринок, економіку країни в цілому та соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів.

Повну історію рейтингів м.Одеси можна переглянути на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.