508

Станом на 1 травня 2021 року в Міській службі зайнятості перебувало на обліку 3,7 тис. безробітних, з них 81% отримував допомогу з безробіття, середній розмір якої становив 4580 грн.

З початку року загальна кількість громадян, які звернулися за сприянням у пошуку підходящої роботи, склала 7,2 тис. осіб, з них: 65,8% - жінки, 35,5% - особи у віці до 35 років.

Диплом про повну вищу освіту мали 62,8% безробітних громадян, 11,4% закінчили професійно-технічний навчальний заклад. Професійно-кваліфікаційний склад осіб, що перебувають на обліку, істотно не змінився: 76,9% - службовці; 20% - робітничі спеціальності; 3,1% - без спеціальної підготовки.

Серед громадян, які отримали статус безробітного протягом січня-квітня поточного року, були звільнені: за скороченням штатів - 231 особа; за угодою сторін - 1200; за власним бажанням - 456; з інших причин - 763.

З початку року роботодавці міста заявили 3 тис. вакансій для укомплектування службою зайнятості, з них: 54,8% - для службовців; 36,3% - робітничі спеціальності; 8,9% - що не потребують спеціальної підготовки. Середній розмір оплати праці склав 7644 грн. 

На вільні та новостворені робочі місця за 4 місяці поточного року працевлаштовані 850 осіб.

Основні проблеми ринку праці пов’язані з невідповідністю професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції робочої сили. Так, станом на 1 травня 2021 року в середньому по Україні та Одеській області на одне вільне робоче місце претендувало 6 безробітних, в Одесі - 3.

Дисбаланс попиту та пропозиції пов’язаний з тим, що, незважаючи на наявні відкриті вакансії, вони не відповідають професійній освіті або раніше займаній посаді тих, хто шукає роботу. Наприклад, серед керівного складу на одну вакансію претендувало 12 осіб, технічних службовців - 16. Разом з тим в промисловому секторі спостерігається недостатність виробничого персоналу. Наприклад, кваліфіковані робітники з інструментом в середньому можуть вибирати між трьома пропозиціями місця роботи.

Статистична інформація про попит на робочу силу і її пропозиції за професійними групами наведена в таблиці.

 
по состоянию на 1 мая 2021 года
Количество вакансий, единиц

Численность зарегистрированных безработных, чел.           

Всего
1306
3708

Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры (управляющие)

99
1158
Профессионалы
353
760
Специалисты
211
628
Технические работники
25
390
Работники сферы торговли и услуг
49
392
Квалифицированные рабочие с инструментом
322
123

Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю над работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин

160
170
Простейшие профессии
87
74
Лица без профессии
0
13

 

З метою подолання диспропорції професійних і загальних компетенцій працівників потребам роботодавців, за направленням служби зайнятості 211 осіб проходили професійне навчання. Для забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки 93 безробітні взяли участь в оплачуваних громадських роботах.

У січні-квітні надано 16,7 тис. профорієнтаційних послуг, якими охоплено майже 10 тис. осіб. Активними формами зайнятості (працевлаштуванням, професійним навчанням та громадськими роботами) було охоплено понад 1,1 тис. осіб.

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради